/Agar Aktivitas Seharian Diridhoi Allah, Amalkan Doa-doa Nabi Kala Pagi dan Petang Ini

Agar Aktivitas Seharian Diridhoi Allah, Amalkan Doa-doa Nabi Kala Pagi dan Petang Ini

PAGI merupakan saat persiapan untuk melakukan segala macam aktivitas yang rutin Anda kerjakan. Adapun petang, merupakan waktu menyelesaikan kegiatan Anda di luar untuk segera kembali ke rumah. Nah, dua waktu itulah yang pas bagi Anda untuk melakukan hal-hal terbaik.

Waktu pagi dan sore sering disebutkan oleh al-Quran secara bergandengan, misalnya, “Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang,” (QS. Al-Ahzab: 42).

BACA JUGA: Kerja Banting Tulang dari Pagi-Sore demi Dunia, Sudahkah Anda Kaya Raya Hari Ini?

Mengingat pentingnya dua waktu itu, maka Rasulullah SAW mengajarkan banyak doa yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu tersebut, antara lain:

1. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa ketika pagi hari, Rasulullah SAW membaca, “Asbahna waasbahal mulku lillahi, wal hamdu lillah, laa syarikalah, laa ilaaha illaa huwa wailaihin nusyuur.” Yang memiliki makna, “Kami berpagi hari dan berpagi hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan pada-Nya tempat kembali.”

Dan ketika sore membaca, “Amsaina waamsal mulku lillahi walhamdu lillah la syarika lah, la ilaha illa hua wa ilaihi mashir.” Yang artinya, “Kami bersore hari dan bersore hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepada-Nya tempat kembali,” (HR. Ibnu Sunni dan Al-Bazzar. Al-Baihaqi berkata, “Hadis ini sanadnya baik”).

2. Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membaca sebanyak tiga kali di waktu pagi, ‘Allahumma inni asbahtu minka fii ni’matin wa ‘aafiyatin wa sitrin, faatimma ‘alayya ni’mataka wa ‘aafiyataka wa sitraka fid dunya wal aakhirah, (Ya Allah, sesungguhnya aku berpagi hari dari-Mu dalam kenikmatan, kesehatan dan perlindungan. Maka sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan dan perlindungan-Mu itu, di dunia dan akhirat).’

Dan di waktu petang tiga kali membaca, ‘Allahumma inni amsaitu minka fii ni’matin wa ‘aafiyatin wa sitrin, faatimma ‘alayya ni’mataka wa ‘aafiyataka wa sitraka fid dunya wal aakhirah, (Ya Allah, sesungguhnya aku bersore hari dari-Mu dalam kenikmatan, kesehatan dan perlindungan. Maka, sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan dan perlindungan-Mu itu, di dunia dan di akhirat).’ Maka, Allah pasti menyempurnakan nikmatnya kepadanya,” (HR. Ibnu Sunni).

BACA JUGA: Pagi Malaikat Sore Iblis

3. Abu Salam RA seorang pelayan Rasulullah meriwayatkan secara marfu’ (sanadnya sampai pada Rasulullah SAW) bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa ketika pagi dan sore mengatakan, ‘Radliitu billahi rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyyan warasuula, (Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul),’ maka Allah pasti meridhainya,” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I dan Hakim).

4. Dan wirid-wirid lainnya (wazhifah) yang telah dirangkum oleh Imam Hasan Al-Banna dalam wirid Al-Ma’tsurat.

Itulah hal-hal terbaik yang dapat Anda lakukan ketika pagi dan petang. Hal apapun dapat Anda lakukan selagi itu baik bagi Anda, dan mengikuti kaidah dari Allah dan Rasul-Nya. Jangan pernah lewatkan waktu pagi dan petang Anda dengan rasa malas yang menyerang pada diri Anda.

Lakukanlah yang terbaik di awal aktivitas, agar hari-hari yang Anda lewati pun baik. Dan akhiri aktivitas pada petang hari dengan melakukan yang terbaik, agar memberikan kebaikan bagi Anda di hari yang akan datang. Wallahu ‘alam. []

Referensi: Bersama Allah SWT Sepanjang Hari/Karya: H. Ahmad Heryawan, Lc/Penerbit: Literate Publishing

Sumber