Loading

Inilah 13 Cara Setan Menggoda Manusia (2-Habis)

7. Setan mengajak manusia kepada pemborosan “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Robb-nya.” (QS. al-Isro’: 27) 8. Setan bekerja sama dengan penyanyi dan penyair Abu Sa’id berkata: “Tatkala…

Kisah Ibnu Hudzafah dan Heraklius

ABDULLAH bin Hudzafah radhiyallahu ‘anhu adalah salah seorang panglima kaum muslimin yang ikut serta dalam pembebasan negeri Syam. Dia diserahi misi penting untuk memerangi penduduk Kaisariah, sebuah kota benteng di wilayah Palestina, tepatnya di tepi Laut…

Kisah Perjuangan Mualaf AS: Ibu Merobek Alquranku

NAMA saya adalah Karima, saya dari Amerika Serikat (AS), dan saya berusia 23 tahun. Keluarga saya tidak pernah religius. Ibu saya selalu merendahkan agama yang resmi, sementara ayah saya seorang ateis penuh. Kami tidak pernah…

Adakah Ruqyah Jarak Jauh? – Islampos

SEBELUM membahas lebih dalam mengenai ruqyah jarak jauh, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu ruqyah. Ruqyah menurut bahasa adalah adalah mantra. Sedangkan menurut istilah syari’at islam, ruqyah adalah bacaan yang terdiri dari ayat-ayat Al-qur’an…

8 Keunggulan Umar bin Khattab, Jadi Alasan Sebagai…

  KELIMA, Umar membolehkan untuk kekuatan apabila memang diperlukan. Sewaktu Umar melewat ke negeri Syam, ia disambut Muawiyah dengan arak-arakan yang megah dan gagah. Kontan saja Umar menegurnya. Maka Muawiyah pun menjelaskan, “Daerah ini banyak…

Loading

Semua Takdir Sudah Tercatat hingga Hari Kiamat

PERNAHKAH Anda mendengar kata “Terangkat pena-pena dan mengering lembaran-lembaran catatan”? Apa maksudnya ya? Kata tersebut artinya ialah apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tercantum dalam buku-buku catatan. Dan…